Hertogensite, een stedelijk vernieuwingsproject in het centrum van Leuven (BE)

Hertogensite, gelegen in het stadscentrum van Leuven, wordt momenteel omgevormd van een grijze betonnen site naar een aantrekkelijke groene long binnen een dichtbebouwd stedelijk gebied. Een buurt waar architectuur en openbare ruimte elkaar niet alleen versterken, maar ook aanvullen. Zo wordt een duurzame leefomgeving gecreëerd voor bewoners en bezoekers van alle leeftijdscategorieën.

De site zal bestaan uit verschillende pleinen en openbare parken, elk met hun eigen karakter. De onderlinge eenheid en verbinding wordt echter gehandhaafd door een weloverwogen keuze voor met name inheemse beplanting en de eenheid en uniformiteit van materialen binnen dit unieke stedelijke vernieuwingsproject.

Projectontwikkelaar: Resiterra